MONTESSORI HERŇA DETI S RODIČOM-ZÁPIS

PRÍDTE K NÁM NA NEZÁVAZNÚ NÁVSTEVU 9.2.2021

Na návštevu je potrebné sa voperd prihlásiť.

Pre deti od 1,5 roka do 5 rokov, kde chodí rodič s dieťaťom.

KEDY:  1x TÝŽDENNE VŽDY V PONDELOK 8:30 , 10:00 a 17:00

ČAS: 1,5 hodiny

KURZ: 4.1. 2021 –  30.6.2021 (26 stretnutí)

CENA: 6,- (platí sa ako kurz polročne, prípadne na 2 splátky)

CENA KURZU: 156,-/pol rok (+2 náhradné lekcie grátis)

ÚHRADA: do 16.12. 2020

Pri úhrade kurzu za pol rok zaplatí rodič 150,-(1 lekciu má od nás grátis)
– kurz sa platí sa vopred polročne , splátky viď pravidlá nižšie

LEKTORKY: Dita Bobáková a Mgr. Katarína Lahová

(portfolio lektoriek v kolonke Sovíčatá bez mamy )

PRAVIDLÁ KURZU A PLATBA:

– na kurz sa prihlasujeme  mailom (odoslaním prihlášky) , alebo cez prihlasovací google formulár

– na hodiny chodíme len so zdravým dieťaťom

– absencie hlásime lektorke

– v herni sa stretávame aj prázdniny a sviatky

–  kurz platíme polročne, druhý polrok sa platí 2 týždne pred začatím 2.polroka do 15.12.2021-

– ak niektorému s rodičov nedovoľuje finančná situácia  zaplatiť kurz naraz o splátky požiada mailom Mgr. Katku Lahovú cez herna@mudresovy.sk, možné je schváliť 2 splátky a to 2 za sebou nasledujúce mesiace a splátky sú 1. Splátka do 15.12.2020 a 2. Splátka do 15.1.2021.

 -splátky budú schválené len rodičovi, ktorý v predošlom období zaplatil kurz načas

– platba dohodou hotovosťou do daného termínu ak však neprídete ochoriete a pod. zaplaťte na účet SK06 7500 0000 0040 2703 7776  k platbe poprosíme fakturačné údaje Vaše meno dospelej osoby a adresu trvalého bydliska (nie mne do mailu ale k úhrade prosím)

NÁHRADNÉ LEKCIE: 

– po zaplatení polrocneho kurzu  načas má rodič nárok na 2 náhradné hodiny ak chýbal na kurze z dôvodu  choroby

 

– lektorka kurzu vypíše vopred koncom polroka 2 termíny náhradných hodín (mimo stanoveného dňa kurzu )

– ak niektoré dieťa nemôže na náhradnú lekciu prísť ospravedlní sa vopred, ďaľšie termíny už lektorka pre dané dieťa neposkytuje

– ak v centre prebiehajú 2 skupinky kurzu „Herna inšpirovaná Montessori“ a rodič má viac ako nenahradené 3 absencie , môže si po dohode s lektorkou nahradiť hodinu aj príchodom do inej skupiny (ak prebieha v danom období viac skupín) alebo prísť na náhradnú lekciu aj s druhým dieťatkom a nahradiť si naraz 2 lekcie. Toto je možné po dohode s lektorkou vopred (ak to daný počet detí dovoľuje)

-suma za vymeškané hodiny sa nevracia ani neodpočítava s ďaľšieho kurzu

-z kurzu sa odhlasuje rodič výhradne mailom cez herna@mudresovy.sk 30 dní vopred pred termínom, od ktorého už nebude chodiť

-peniaze za uhradený kurz sa nevracajú, v prípade štátnej karantény sa nahrádzajú lekcie voucherom na služby centra Múdre sovy